Loading...

Geschiedenis

Het LVSV werd opgericht in 1930 als reactie op de vernederlandsing van de Gentse Universiteit. In 1937 wordt de afdeling Brussel opgericht. Gedurende de jaren ’30 werd er binnen het LVSV vooral geageerd tegen het oprukkend communisme en fascisme. In 1947 volgt afdeling Antwerpen. De drie afdelingen vormen samen het BLSV. In die tijd kwamen twee doelstellingen naar voor die nu nog steeds van toepassing zijn. Naast het ontvankelijk maken van de geest voor de ideologie van het liberalisme staat het LVSV borg voor een ‘school’ van politieke en filosofische opleiding waar verschillende generaties intelligentsia gevormd werden. Tijdens de tweede wereldoorlog profileerde het LVSV zich overduidelijk als een antifascistische beweging, daar heel wat LVSV’ers het verzet vervoegden.

In het naoorlogse politiek roerig landschap werd naast de aandacht voor brandend actuele onderwerpen zoals de koningskwestie en de schoolstrijd ook aandacht besteed aan economische onderwerpen, politieke doctrine en levensbeschouwelijke aspecten, dit alles met bruisende activiteiten onderbouwd. De vrijzinnigheid werd toen hoog in het vaandel gedragen maar zou in latere generaties onderhevig zijn aan golfbewegingen. Tijdens het congres van Luik op 17.1.1970 werd de naam Belgisch Studentenverbond voor Vrijheid en Vooruitgang (BSVV) terug gewijzigd in Belgisch Liberaal Studentenverbond (BLSV). Afwisselend leverde de Nederlandstalige en de Franstalige afdeling de voorzitter. In 1972 werd het LVSV Leuven, als vierde lokale LVSV-afdeling, opgericht. Op 18.1.1974 wordt het verbond van Nederlandstalige kringen, het LVSV opgericht. Tijdens het nationaal congres van 16.2.1974 wordt het Belgisch Liberaal Studentenverbond geregionaliseerd. Naast het LVSV verenigen de Franstalige liberale studenten zich in de Fédération des Etudiants Libéraux (FEL).

Tot op vandaag moet het LVSV de liberale beweging ideologische impulsen geven, steeds blijk gevend van een onbevangen geest en een gezonde zelfkritische houding, een debatcultuur met studentikoziteit verzoenend. Op 6 oktober 2009 werd er, in Hasselt, een vijfde LVSV-afdeling opgericht, die sinds 17 mei 2010 haar volledige zelfstandigheid heeft verworven.

Heden ten dage is het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) nog steeds een partij-onafhankelijke, liberaal geïnspireerde, Vlaamse studentenvereniging met afdelingen in Gent, Leuven, Brussel, Antwerpen en Hasselt. Het LVSV is lid van LYMEC en het Stockholm Network, en wordt beschouwd als de Vlaamse tegenhanger van de Fédération des Etudiants Libéraux (FEL). Het LVSV heeft geen structurele banden met andere organisaties maar onderhoudt wel goede contacten met Liberales, European Students for Liberty en het Liberaal Vlaams Verbond.


Voorzitters

1974-1979
 • 1974-75: Luc Vandebuerie
 • 1975-76: Karel De Gucht
 • 1976-77: Mireille Schreurs
 • 1977-78: Frank Wijnakker
 • 1978-79: Patrick Dewael
 • 1979-80: Sas van Rouveroij
1980 - 1989
 • 1980-81: Peter Martin
 • 1981-82: Patrick Peremans
 • 1982-83: Christophe Snoeck
 • 1983-84: Christophe Snoeck
 • 1984-85: Mick Daman
 • 1985-86: Mick Daman
 • 1986-87: Michel De Bolle
 • 1987-88: Michel De Bolle
 • 1988-89: Wim Van Damme
 • 1989-90: Jo Stremersch
1990 - 1999
 • 1990-91: Jo Stremersch – (Patrick Asmus)
 • 1991-92: Patrick Asmus
 • 1992-93: Wim Corstjens
 • 1993-94: Jean-Paul Floru
 • 1994-95: Thomas Naudts
 • 1995-96: Bart Julliams
 • 1996-97: Vincent Van Obberghen
 • 1997-98: Thierry Demoor-Dirrick
 • 1998-99: Gaetan Geerkens
 • 1999-2000: Egbert Lachaert
2000 - 2009
 • 2000-01: Rafael Mondelaers
 • 2001-02: Kurt Van Raemdonck
 • 2002-03: Frank Beckx
 • 2003-04: Jules van Rie
 • 2004-05: Laurent De Meester
 • 2005-06: Bram Machtelinckx
 • 2006-07: Pieter-Willem Vandenbroucke
 • 2007-08: Werner Vandenbruwaene
 • 2008-09: Werner Vandenbruwaene
 • 2009-10: Jan Hayen
2010 - 2017
 • 2010-11: Franc Bogovic
 • 2011-12: Michiel Rogiers
 • 2012-13: Michiel Rogiers
 • 2013-14: Bavo De Mol
 • 2014-15: Glenn L’hoëst
 • 2015-16: Kathy Galloy
 • 2016-17: Jan-Alexander Nédée